Ubytovací řád Hostelu Pražačka

 1. Každý ubytovaný je povinen seznámit se s ubytovacím řádem Hostelu Pražačka a dodržovat ho. V případě opakovaného nebo hrubého porušení hrozí ukončení pobytu ze strany hostelu, a to bez náhrady škody.
 2. Ubytován bude pouze ten, kdo předloží platný občanský průkaz, nebo platný cestovní dokument - pas. Bez OP nebo pasu ubytování nebude možné! 
 3. Po přihlášení zaplatí host celou částku za ubytování v CZK, na kterou mu personál vystaví daňový doklad. 
 4. Po zaplacení obdrží ubytovaný klíče od hostelu – branky areálu, vstupních dveří objektu a pokoje, v případě pobytu na pokojích se společnou koupelnou obdrží i klíč od uzamykatelné skřínky na pokoji.
 5. Při ztrátě klíče od pokoje se účtuje pokuta v hodnotě 1 000 Kč, ze které se uhradí výměna zámků. 
 6. Veškeré osoby (návštěvy), které nejsou na hostelu ubytovány, je nutné hlásit na recepci personálu.
 7. Check-out: mezi 8:00-10:00 – ubytovaní, kterým v daný den pobyt končí, jsou povinni opustit pokoj do 10:00 dopoledne.
 8. Check-in: 13:00-17:00 – ubytování nově příchozích je možno od 13:00 do 17:00, není-li domluveno jinak.
 9. Mezi 10:00 až 13:00 si vedení vyhrazuje právo na běžný úklid prostor hostelu.
 10. V případě prodloužení pobytu je nutné částku uhradit den před vypršením stávajícího pobytu! (např. pobyt zaplacen do 2.10. je nutno prodloužit a zaplatit nejpozději do 1.10.)
 11. Každý ubytovaný je povinen udržovat čistotu (vyhazovat odpadky) a uklízet po sobě (kuchyň, společné prostory)
 12. Hosté jsou povinni dodržovat noční klid od 22:00 do 7:00
 13. V celém objektu platí přísný zákaz kouření. Kouření je povoleno mimo budovu hostelu, nebo pouze na balkoně. Kouření v objektu pod pokutou 1000 Kč, při dalším porušování až 5 000 Kč. 
 14. V celém areálu platí přísný zákaz používání omamných látek. V případě porušení si vedení hostelu vyhrazuje právo ukončit pobyt s okamžitou platností bez náhrady škody za již zaplacený pobyt. 
 15. Zvířata v tomto hostelu nejsou povolena. 
 16. Není dovoleno bez souhlasu personálu přemisťovat jakýkoli nábytek či jiný majetek hostelu.
 17. Po ukončení pobytu je ubytovaný povinen předat pokoj ve stavu, v jakém do něj přišel. Případné škody budou řešeny individuálně. 
 18. V případě nutné opravy ze strany hostelu předejte zprávu personálu, která ji zapíše do knihy závad a následně ji vyřeší. 
 19. Každý host je povinen seznámit se s požárním řádem a poplachovými směrnicemi a v případě nebezpečí se jimi řídit. 
 20. Za způsobené škody na majetku ubytovaného či jejich odcizení ve volně přístupných částech hostelu nenese hostel žádnou zodpovědnost. 
 21. Po domluvě předem možnost uschování zavazadel zdarma pro klienty hostelu v pracovní dny od 8:00 do 17:00. 
 22. Hostel si vyhrazuje právo okamžitě zrušit ubytování v případě hrubého porušení jednotlivých ustanovení tohoto řádu. Na případnou neznalost nebude brán zřetel. Převzetím klíčů ubytovaný s ubytovacím řádem souhlasí a zavazuje se k jeho dodržování.