Důležité upozornění o provozu Hostelu Pražačka 21. 10. 2020

Hostel Pražačka poskytuje pouze ubytování, které je vymezeno v článku I., bodu 5 Usnesení Vlády ČR č. 1079 ze dne 21. října 2020.