Důležité upozornění o provozu Hostelu Pražačka 21. 10. 2020

Hostel Pražačka poskytuje pouze ubytování, které je vymezeno v článku I., bodu 5 Usnesení Vlády ČR č. 1079 ze dne 21. října 2020. více

Důležité upozornění - pronájem sportovišť je pozastaven 21. 10. 2020

Žádáme návštěvníky, aby v prostorách sportovního areálu dodržovali opatření uvedená v usneseních Vlády ČR č. 1078, 1079 a 1080 ze dne 21. října 2020, zejména pak zákaz volného pohybu osob na území ČR a omezení pohybu na veřejně přístupných místech. více

načíst další