Ubytovací a provozní řád hostelu Pražačka

 

Ubytovací a provozní řády hostelu Pražačka

 

HOSTEL Pražačka (dále jen ubytovatel)

Adresa: Nad Ohradou 2667/17, Praha 3, 130 00

Email: hostel@prazacka.cz

Web: www.hostel-prazacka.cz

Kontaktní telefon: +420 777 465 632

Odpovědná osoba: Petra Lacková

 

Provozovatel: Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, Praha 3, 130 00

IČO: 63831481, DIČ: CZ63831481

tel.: +420 222 592 061, e-mail: info@prazacka.cz,  web: www.sarap3.cz

 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů: Ing. Milan Hausner, kontaktní tel. 777 478 654, e-mail: DPO@praha3.cz

Informace dle zákona č.110/2019 Sb., a nařízení GDPR

Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 679 a zákona č. 110/2019 Sb.

Hostel Pražačka chrání Vaše soukromí a respektuje důvěrnost informací, které host poskytuje pro využití naší ubytovací kapacity včetně rezervačního systému (on line rezervace, vyplnění registračního formuláře v recepci hostelu).

Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo) apod., nesmíme předat žádné třetí osobě a slouží pouze a výhradně pro potřeby naší organizace a v souhlase s platnými zákonnými opatřeními. Pokud jsou údaje využity pro marketingové služby, vždy máme k takovému kroku váš jednoznačně vyjádřený souhlas.

Osobní údaje jsou zabezpečeny moderními technologiemi a bezpečnostní politikou SARAP 3. Podrobnější informace najdete  na  webové stránce http://sarap.sh10w2.esports.cz/gdpr